Поддръжка

Елементите вложени в електролизера BreatH2 са сертифицирани с CE сертификат за качество и/или са произведени от фирми стандартизирани по ISO. Самият електролизер BreatH2 отговаря на изисквания по директива 2006/95/СЕ.