Начин на употреба

  1. BreatH2 идва в комплект с подготвен електролитен разтвор в специална бутилка от 1,5 литра и фуния. След като разопаковате BreatH2, отворете капачката за пълнене, намираща се до ръкохватката с шестограмния ключ от комплекта на машината. Поставете фунията и внимателно излейте течността от бутилката през фунията в отвора за пълнен, като внимавате да не попада вода върху машината. След като излеете течността по обратния път затворете с капачката отвора за пълнене и го притегнете с шестограмния ключ.
  2. Капачката на барбуратония съд е прикрепена към корпуса на BreatH2. Отвъртете цилиндричната част и я напълнете с дестилирана или чешмяна вода до отбелязаното ниво на нивомера. След което завийте цилиндричния съд към капачката по обратния път.
  3. Прикрепете канюлата към тръбичката на барбуратора.
  4. Включете вашият BreatH2 към електрозахранването. Вашият BreatH2 е готов за употреба.
  5. След като натиснете старт/стоп бутонът на вашия BreatH2, вентилаторът за охлаждане на системата ще започне да работи. BreatH2 е в режим на готовност.
  6. От потенциометъра, с въртеливо движение в посока на часовниковата стрелка изберете желаният от Вас интервал от време от 0 до 60 мин. Индикаторът за ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗ ще светне в синьо.
  7. След изтичане на избраното от Вас време, BreatH2 ще се върне в режим на готовност (виж. т. 5)
  8. Може да изключите Вашия BreatH2 от старт/стоп бутона.